Privacy policy

Privacy policy för Proplab

Denna integritetspolicy beskriver hur Proplab samlar in, använder och skyddar personlig information som samlas in från användare av vår webbplats och mobilapplikation. Proplab värnar om din integritet och är dedikerade till att skydda den personliga information som du delar med oss. Vänligen läs igenom vår integritetspolicy noggrant för att förstå våra praxis angående din personliga information och hur vi hanterar den.

Insamling av personlig information

Proplab samlar in personlig information från användare i syfte att tillhandahålla och förbättra våra tjänster. De typer av personlig information som kan samlas in inkluderar namn, e-postadress och mobilnummer. Denna information samlas in frivilligt när användare registrerar sig för våra tjänster eller väljer att dela den med oss under användningen av vår webbplats eller mobilapplikation.

Användning av personlig information

Den personliga information som samlas in av Proplab används för att tillhandahålla, underhålla och förbättra våra tjänster till våra användare. Vi kan använda den personliga informationen för att kommunicera med användare angående deras konton, för att tillhandahålla viktig information om våra tjänster eller för att svara på användares förfrågningar och feedback.

Skydd av personlig information

Proplab vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda den personliga informationen som samlas in från användare och förhindra obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse av sådan information. Vi delar inte den personliga informationen med tredje parter utan användarens uttryckliga samtycke, förutom i de fall där det krävs enligt lag eller för att skydda våra rättigheter och egendom.

Ändringar i integritetspolicyn

Proplab förbehåller sig rätten att uppdatera denna integritetspolicy när som helst. Vi uppmanar användare att regelbundet granska denna integritetspolicy för att hålla sig informerade om hur vi skyddar den personliga informationen som samlas in. Genom att fortsätta använda våra tjänster efter att ändringar har gjorts i integritetspolicyn godkänner användare de reviderade villkoren. Kontakta oss.

Om du har frågor eller funderingar om denna integritetspolicy eller om Proplabs hantering av din personliga information, vänligen kontakta oss via e-post på info@proplab.se.

Senast uppdaterad: 2024-04-01